Standard Svensk standard · SS-ISO 15519-1:2013

Schemaregler för processindustrin - Del 1: Allmänna regler (ISO 15519-1:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15519 provides general rules and guidelines for the preparation and presentation of information in diagrams for process industry.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89946

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-26

Antal sidor: 52