Standard Svensk standard · SS-EN ISO 81714-1:2010

Utformning av grafiska symboler för användning på teknisk produktdokumentation - Del 1: Grundläggande regler (ISO 81714-1:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 81714 specifies basic rules for the design of graphical symbols for use in the technical documentation of products, taking into account basic application needs.

NOTE Supplementary requirements for graphical symbols used in advanced computer-aided design systems are specified in IEC 81714-2 and IEC 81714-3.

Ämnesområden

Allmänt (01.080.01) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules (ISO 81714-1:2010)

Artikelnummer: STD-74497

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-29

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 81714-1