Standard Svensk standard · SS 30600:2015

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla

Status: Gällande

· Tillägg: SS 30600:2015/T1:2018 , SS 30600:2015/T2:2018 , SS 30600:2015/T3:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 30600:2015

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 5 050 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 5 050 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 8 080 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS 30600:2015, innehåller symboler för offentlig information på allmän plats och utgör ett komplement till standard SS-ISO 7001. Standardens symboluppsättning presenteras i de sju kategorierna:

  • offentliga inrättningar
  • transportinrättningar
  • turism, kultur och kulturarv
  • sport och friluftsliv
  • kommersiella inrättningar
  • allmänhetens beteende
  • tillgänglighet.

Den efterlängtade kategorin tillgänglighet är särskilt utarbetad i den här svenska standarden, SS 30600:2008. Den finns inte i den internationella standarden SS-ISO 7001.

De grafiska symbolerna i standarden är utvecklade enligt konceptet Design för Alla och är avsedda att underlätta icke-verbal information, exempelvis i broschyrer, på orienteringskartor och på platser som används av allmänheten.

Tydlig samhällsinformation för alla

När standardiserade grafiska symboler används konsekvent i offentlig miljö skapas enhetlighet och igenkänning. Symbolerna kan användas tillsammans med eller i stället för text, och underlättar för medborgare att förstå och orientera sig på allmänna platser. Det leder i sin tur till en ökad tillgänglighet för alla oavsett funktionsförmåga.

Fördelar med att använda symboler som redan finns

Förutom att bidra till enhetlighet och igenkänning sparar du dessutom in den tid och de kostnader som krävs för att ta fram egna symboler. Du kan köpa standarden i sin helhet, där alla symboler beskrivs.
Symbolerna i standarden kan köpas styckevis och laddas ner i formaten eps, png och tif.

Omfattning
Denna standard innehåller publika informationssymboler som kompletterar de symboler som finns i SS-ISO 7001. Symbolerna i denna standard är utvecklade enligt konceptet Design för Alla. Standarden presenterar ytterligare symboler i de sex befintliga kategorierna i SS-ISO 7001 samt ytterligare en kategori Tillgänglighet. ISO 7001 har följande sex kategorier; Offentliga inrättningar, Transportinrättningar, Turism, Kultur och kulturarv, Sport och friluftsliv, Kommersiella inrättningar, Allmänhetens beteende.

De grafiska symbolerna i denna standard avser att underlätta ickeverbal information exempelvis i broschyrer och på orienteringskartor samt i byggnader och på andra platser som används av allmänheten. Grafiska symboler kan användas tillsammans med eller i stället för text. Sammanhanget bidrar till förståelse.

Ämnesområden

Allmänt (01.080.01) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 30600:2015

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 5 050 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 5 050 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 8 080 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All

Artikelnummer: STD-8016827

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-20

Antal sidor: 116

Ersätter: SS 30600:2008/T1:2013 , SS 30600:2008