Standard Svensk standard · SS 30600:2015/T1:2018

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla

Status: Gällande

Omfattning
Dessa nitton grafiska symboler är ett tillägg till standarden SS 306 00:2015. Symbolerna avser att underlätta ickeverbal information exempelvis i broschyrer och på orienteringskartor samt i byggnader och på andra platser som används av allmänheten. Grafiska symboler kan användas tillsammans med eller i stället för text. Sammanhanget bidrar till förståelse. SIS/TK 493 Grafiska symboler är ansvarig för innehållet i detta dokument.

Ämnesområden

Allmänt Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All

Artikelnummer: STD-80003093

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-27

Antal sidor: 32

Tillägg till: SS 30600:2015