Standard Svensk standard · SS 30600:2015/T1:2018

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 30600:2015/T1:2018

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Dessa nitton grafiska symboler är ett tillägg till standarden SS 306 00:2015. Symbolerna avser att underlätta ickeverbal information exempelvis i broschyrer och på orienteringskartor samt i byggnader och på andra platser som används av allmänheten. Grafiska symboler kan användas tillsammans med eller i stället för text. Sammanhanget bidrar till förståelse.
SIS/TK 493 Grafiska symboler är ansvarig för innehållet i detta dokument.

Ämnesområden

Allmänt (01.080.01) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 30600:2015/T1:2018

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All

Artikelnummer: STD-80003093

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-27

Antal sidor: 32

Tillägg till: SS 30600:2015