Standard Swedish standard · SS 30600:2015/T1:2018

Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All

Status: Valid

Scope
Dessa nitton grafiska symboler är ett tillägg till standarden SS 306 00:2015. Symbolerna avser att underlätta ickeverbal information exempelvis i broschyrer och på orienteringskartor samt i byggnader och på andra platser som används av allmänheten. Grafiska symboler kan användas tillsammans med eller i stället för text. Sammanhanget bidrar till förståelse. SIS/TK 493 Grafiska symboler är ansvarig för innehållet i detta dokument.

Subjects

General (01.080.01) Other standards related to aids for disabled and handicapped people (11.180.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title: Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All

Article no: STD-80003093

Edition: 1

Approved: 3/27/2018

No of pages: 32

Amendment: SS 30600:2015