Standard Swedish standard · SS 30600:2015

Graphical symbols - Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All

Status: Valid · Amended by: SS 30600:2015/T1:2018 , SS 30600:2015/T2:2018 , SS 30600:2015/T3:2020

Scope
Denna standard innehåller publika informationssymboler som kompletterar de symboler som finns i SS-ISO 7001. Symbolerna i denna standard är utvecklade enligt konceptet Design för Alla. Standarden presenterar ytterligare symboler i de sex befintliga kategorierna i SS-ISO 7001 samt ytterligare en kategori Tillgänglighet. ISO 7001 har följande sex kategorier; Offentliga inrättningar, Transportinrättningar, Turism, Kultur och kulturarv, Sport och friluftsliv, Kommersiella inrättningar, Allmänhetens beteende. De grafiska symbolerna i denna standard avser att underlätta ickeverbal information exempelvis i broschyrer och på orienteringskartor samt i byggnader och på andra platser som används av allmänheten. Grafiska symboler kan användas tillsammans med eller i stället för text. Sammanhanget bidrar till förståelse.

Subjects

General (01.080.01) Other standards related to aids for disabled and handicapped people (11.180.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8016827

Edition: 2

Approved: 10/20/2015

No of pages: 116

Replaces: SS 30600:2008/T1:2013 , SS 30600:2008