Standardutveckling · SIS/TK 493

Grafiska symboler

Användande av enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället tillgängliga för alla människor. I Sverige, Europa och även globalt pågår arbete inom standardiseringen som syftar till att förbättra och skapa publika informationssymboler för ökad tillgänglighet.

De internationella grafiska symbolerna finns att se/köpa på länken nedan:
https://www.iso.org/obp/ui

De nationella symbolerna kan ni se nedan under rubriken Grafiska symboler.

Alla symboler kan köpas via sis.se

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar samhället och tillgänglighet för alla människor. Ett arbete som skapar fri rörlighet av service mellan länder, vilket underlättar för människor i en allt mer global värld.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, landsting eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standarder och hur man kan förbättra tillgängligheten i samhället. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.


SIS webinar från den 27 januari 2021 då SIS kommitté för grafiska symboler berättar om vikten att ha standardiserade symboler. Om anpassningen till digitala och alltmer globala behov.


 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 251 standarder
ISO 7010:2003/Amd 33, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 33: Safety sign M012: Use handrail
ISO 7010:2003/Amd 34, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 34: Safety sign W022: Warning; Sharp elements
ISO 7010:2003/Amd 35, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 35: Safety sign M013: Wear face shield
ISO 7010:2003/Amd 36, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 36: Safety sign M014: Wear head protection
ISO 7010:2003/Amd 37, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 37: Safety sign M015: Wear high visibility clothing
ISO 7010:2003/Amd 38, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 38: Safety sign M016: Wear a mask
ISO 7010:2003/Amd 39, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 39: Safety sign M017: Wear respiratory protection
ISO 7010:2003/Amd 40, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 40: Safety sign M018: Wear safety harness
ISO 7010:2003/Amd 41, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 41: Safety sign M019: Wear welding mask
ISO 7010:2003/Amd 42, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 42: Safety sign P020: Do not use lift in the event of fire
ISO 7010:2003/Amd 43, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 43: Safety sign P021: No dogs
ISO 7010:2003/Amd 44, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 44: Safety sign P022: No eating or drinking
ISO 7010:2003/Amd 45, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 45: Safety sign E010: Automated external heart defibrillator
ISO 7010:2003/Amd 46, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 46: Safety sign E011: Eyewash station
ISO 7010:2003/Amd 47, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 47: Safety sign E012: Safety shower
ISO 7010:2003/Amd 48, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 48: Safety sign E013: Stretcher
ISO 7010:2003/Amd 49, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 49: Safety sign M020: Wear safety belts
ISO 7010:2003/Amd 51, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 51: Safety sign M022: Use barrier cream
ISO 7010:2003/Amd 52, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 52: Safety sign M023: Use footbridge
ISO 7010:2003/Amd 53, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 53: Safety sign P023: Do not obstruct
ISO 7010:2003/Amd 54, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 54: Safety sign P024: Do not walk or stand here
ISO 7010:2003/Amd 50, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 50: Safety sign M021: Disconnect before carrying out maintenance or repair
ISO 7010:2003/Amd 55, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 55: Safety sign W023: Warning; Corrosive substance
ISO 7010:2003/Amd 56, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 56: Safety sign W024: Warning; Danger of crushing hands
ISO 7010:2003/Amd 59, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 59: Safety sign W027: Warning; Optical radiation
ISO 7010:2003/Amd 60, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 60: Safety sign W028: Warning; Oxidizing substance
ISO 7010:2003/Amd 61, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Skyltar och signaler på arbetsplatseroch i offentlig miljö - Tillägg 61: Skylt P012 - Ej tung last
ISO 7010:2003/Amd 57, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 57: Safety sign W025: Warning; Counter rotating rollers
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO/TC 145/SC 1 N422, Standardization of new public information symbols - Japanese proposals
ISO/TC 145/SC 2 N662, Maintenance of ISO 7010 - 29 New safety sign proposals
ISO 7010:2003/Amd 71, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 71: Safety sign P025: Do not use this incomplete scaffold
ISO 7010:2003/Amd 72, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 72: Safety sign P026: Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir
ISO 7010:2003/Amd 73, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 73: Safety sign P027: Do not use this lift for people
ISO 7010:2003/Amd 74, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 74: Safety sign P028: Do not wear gloves
ISO , Standardization of new public information symbols - Korean proposals
ISO 7010:2003/Amd 76, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 76: Safety sign W026: Warning; Battery charging
ISO 7010:2003/Amd 75, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 75: Safety sign P029: No photography
ISO 7010:2003/Amd 70, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 70: Safety sign M024: Use this walkway
ISO 7010:2003/Amd 68, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 68: Safety sign E018: Turn anticlockwise to open
ISO 7010:2003/Amd 69, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 69: Safety sign E019: Turn clockwise to open
ISO 7010:2003/Amd 77, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 77: Safety sign W029: Warning; Pressurized cylinder
ISO 7010:2003/Amd 66, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 66: Safety sign E016: Emergency window with escape ladder
ISO 7010:2003/Amd 67, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 67: Safety sign E017: Rescue window
ISO 7010:2003/Amd 82, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 82: Safety sign P032: Do not use for face grinding
ISO 7010:2003/Amd 84, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 84: Safety sign P034: Do not use with hand-held grinding machine
ISO 7010:2003/Amd 78, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 78: Safety sign M025: Infants must be protected with opaque eye protection
ISO 7010:2003/Amd 83, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 83: Safety sign P033: Do not use for wet grinding
ISO 7010:2003/Amd 80, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 83: Safety sign P033: Do not use for wet grinding
ISO 7010:2003/Amd 81, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 81: Safety sign P031: Do not alter the switch
ISO 7010:2003/Amd 79, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas - Amendment 79: Safety sign M026: Use protective apron
ISO , Graphical symbols
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO , Standardization of new public information symbols - Swedish proposals
ISO 7001:2007/Amd 18, Symbol PI PF 051: Tillgänglighet, blinda eller synsvaga
ISO 7001:2007/Amd 51, Symbol PI PB 007: Take off your shoes
ISO 7001:2007/Amd 24, Symbol PI TC 008: Natural area with public access
ISO 7001:2007/Amd 16, Symbol PI PF 049: Accessibility, vision impaired
ISO 7001:2007/Amd 42, Symbol PI TC 012: Wetland reserve
ISO 7001:2007/Amd 37, Symbol PI CF 014: Newsstand/News kiosk/Newsagent
ISO 7001:2007/Amd 35, Symbol PI PF 059: Priority access for expecting mothers
ISO 7001:2007/Amd 11, Symbol PI PF 044: Health care centre or doctor
ISO 7001:2007/Amd 45, Symbol PI TF 027: Airport bus
ISO 7001:2007/Amd 48, Symbol PI PF 064: Recycling - Magnetic type of steel
ISO 7001:2007/DAmd 34, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 34: Symbol PI PF 058: Priority access for people with small children
ISO 7001:2007/Amd 20, Symbol PI PF 053: Transportation centre
ISO 7001:2007/Amd 26, Symbol PI TF 022: Priority seats for elderly people
ISO 7001:2007/Amd 29, Symbol PI TF 025: Priority seats for people with small children
ISO 7001:2007/Amd 15, Symbol PI PF 048: Accessibility, hard of hearing
ISO 7001:2007/Amd 14, Symbol PI PF 047: Accessibility, personal assistant available
ISO 7001:2007/Amd 21, Symbol PI PF 054: Museum
ISO 7001:2007/Amd 25, Symbol PI TC 009: Hiking trail
ISO 7001:2007/DAmd 6, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 6: Symbol PI PF 038: Indoor play area
ISO 7001:2007/DAmd 44, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 44: Symbol PI TC 014: Audio tour
ISO 7001:2007/Amd 33, Symbol PI PF 057: Priority access for people with internal medical conditions
ISO 7001:2007/Amd 31, Symbol PI PF 055: Priority access for elderly people
ISO 7001:2007/Amd 49, Symbol PI PF 065: Recycling - Glass
ISO 7001:2007/Amd 17, Symbol PI PF 050: Vegetarian food
ISO 7001:2007/DAmd 50, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 50: Symbol PI PF 066: Recycling
ISO 7001:2007/DAmd 5, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 5: Symbol PI PF 037: Library
ISO 7001:2007/DAmd 30, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 30: Symbol PI TF 026: Priority seats for expecting mothers
ISO 7001:2007/DAmd 13, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 13: Symbol PI PF 046: Accessibility, assistance dog
ISO 7001:2007/Amd 23, Symbol PI SA 004: Sports hall
ISO 7001:2007/DAmd 22, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 22: Symbol PI SA 003: Indoor swimming pool
ISO 7001:2007/DAmd 1, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 1: Symbol PI CF 011: Internet café
ISO 7001:2007/Amd 10, Symbol PI PF 043: Dentist
ISO 7001:2007/Amd 43, Symbol PI TC 013: Hot spring or hot tub
ISO 7001:2007/DAmd 32, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 32: Symbol PI PF 056: Priority access for injured people
ISO 7001:2007/Amd 47, Symbol PI PF 063: Recycling - Aluminium cans
ISO 7001:2007/Amd 7, Symbol PI PF 039: Packed lunch room
ISO 7001:2007/Amd 28, Symbol PI TF 024: Priority seats for people with internal medical conditions
ISO 7001:2007/DAmd 41, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 41: Symbol PI TC 011: Bird sanctuary
ISO 7001:2007/DAmd 46, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 46: Symbol PI PF 062: Communication in the specified language
ISO 7001:2007/DAmd 40, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 40: Symbol PI TC 010: Location for campfires
ISO 7001:2007/DAmd 36, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 36: Symbol PI PB 006: Dogs should be carried
ISO 7001:2007/DAmd 12, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 12: Symbol PI PF 045: Accessibility, limited walking capability
ISO 7001:2007/DAmd 27, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 27: Symbol PI TF 023: Priority seats for injured people
ISO 7001:2007/NP Amd 65, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 65: Symbol PI TC 015: Beach
ISO 7001:2007/NP Amd 63, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 63: Symbol PI PF 069: Baggage assistant
ISO 7001:2007/NP Amd 67, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 67: Symbol PI TF 030: Luggage weighing
ISO 7001:2007/NP Amd 52, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 52: Symbol PI CF 012: Foot care
ISO 7001:2007/NP Amd 54, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 54: Symbol PI CF 016: Cinema
ISO 7001:2007/NP Amd 62, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 62: Symbol PI PB 008: Surveillance camera
ISO 7001:2007/NP Amd 72, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 72: Symbol PI TF 035: Water taxi
ISO 7001:2007/NP Amd 58, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 58: Symbol PI PF 067: Pedestrian underpass
ISO 7001:2007/NP Amd 71, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 71: Symbol PI TF 034: Quarantine, plant
ISO 7001:2007/NP Amd 61, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 61: Symbol PI TF 029: Rental bicycle
ISO 7001:2007/NP Amd 56, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 56: Symbol PI CF 018: Wireless LAN
ISO 7001:2007/NP Amd 66, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 66: Symbol PI TC 016: Planetarium
ISO 7001:2007/NP Amd 64, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 64: Symbol PI PF 070: Embassy
ISO 7001:2007/NP Amd 69, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 69: Symbol PI TF 032: Quarantine, animal
ISO 7001:2007/NP Amd 68, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 68: Symbol PI TF 031: Quarantine
ISO 7001:2007/NP Amd 55, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 55: Symbol PI CF 017: Car repair workshop
ISO 7001:2007/NP Amd 57, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 57: Symbol PI PF 041: Psychiatric care
ISO 7001:2007/NP Amd 70, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 70: Symbol PI TF 033: Quarantine, people
ISO 7001:2007/NP Amd 60, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 60: Symbol PI TF 028: Safety check
ISO 7001:2007/NP Amd 73, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 73: Symbol PI CF 010 Rev: Conference facilities / Meeting room
ISO 7001:2007/NP Amd 59, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 59: Symbol PI PF 068: Baggage delivery
ISO 7001:2007/NP Amd 53, Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 53: Symbol PI CF 015: Barber, beauty salon
ISO 7001:2007/Form 07 PI PF 071pr , Disabled on crutch
ISO 7001:2007/ Form 07 PI PF 072pr, Loop for the hearing impared
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 009pr , Biometric facial recognition facility
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 010pr , Look to a point
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 011pr , Manual passport control
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 012pr , Move hair
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 013pr , Open passport and place on scanning device
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 014pr , Do not smile
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 015pr , No hats
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 016pr , Wait
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 017pr , No sunglasses
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 018pr , Single person
ISO 7001:2007/Form 07 PI BP 019pr , Proceed forward
ISO 7001:2007/Form 07 PI TF 036pr , Self-contained camper van
ISO 7001:2007/Form 07 PI PF 037pr , Library
ISO 7001:2007/Form 07 PI TF 036pr , Shoeshine
ISO 7001:2007/Form 07 PI CF 020pr, Snack Machine
ISO 7001:2007/Form 07 PI TF 038pr, Animal Expedition
ISO 7001:2007/Form 07 PI TF 039pr, Bus disembarkation
ISO 7001:2007/Form 07 PI TF 040pr, Bus embarkation
ISO 7001:2007/Form 07 PI TF 041pr, Priority seats for obese people
ISO 7001:2007/Form 07 PI PF 073pr, Priority for obese people
ISO 7001/Amd 52, Foot care or podiatry
ISO 7001/Amd 53, Barber or hair salon
ISO 7001/Amd 54, Cinema
ISO 7001/Amd 55, Car repair workshop
ISO 7001/Amd 56, Wireless LAN
ISO 7001/Amd 58, Pedestrian underpass
ISO 7001/Amd 59, Baggage delivery
ISO 7001/Amd 60, Security check
ISO 7001/Amd 62, Surveillance camera
ISO 7001/Amd 63, Baggage assistant
ISO 7001/Amd 64, Embassy
ISO 7001/Amd 65, Beach
ISO 7001/Amd 66, Planetarium
ISO 7001/Amd 67, Baggage weighing
ISO 7001/Amd 72, Water taxi
ISO 7001/Amd 73, Conference facilities
ISO 28563-3, Public information guidance systems — Part 3: Guidelines for the design and use of information index signs
ISO 7001:2007/Amd 100, PI PF 076: Toilet paper
ISO 7001:2007/Amd 96, PI TF 042: Meeting point
ISO 7001:2007/Amd 97, PI TF 043: Tour group meeting point
ISO 7010:2011/Amd 183, Safety sign P040: Do not set off fireworks
ISO 7010:2011/Amd 182, Safety sign E025: Emergency hammer
ISO 7010:2011/Amd 184, Safety sign P041: No leaning against
ISO 7010:2011/Amd 185, Safety sign P042: No pregnant women allowed
ISO 7010-41, Maintenance of ISO 7010 - 41 New Safety Sign Proposals (SC 2 N 1061)
ISO 7010:2011/Amd 187, Safety sign W041: Warning; Asphyxiating atmosphere
ISO 20560 , Safety signs - Pipe and tank marking
ISO 7010, Maintenance of ISO 7010 - New Safety Sign Proposals (1071)
ISO 7001:2007/Amd 98, Symbol PI PF 074: Automatic sensor faucet
ISO 7001:2007/Amd 99, PI PF 075: Hand dryer
ISO 7010 exit - wheelchair, Maintenance of ISO 7010 - New Safety Sign Proposal (emergency exit - walking impairment) (ISO/TC 145/SC 2 N 1136)
ISO 7010 Warning; Contact actuation mode, Maintenance of ISO 7010 - New Safety Sign Proposal (Warning; Contact actuation mode)
ISO 7010:2011/Amd 188, Varselskylt E021- Skyddsrum
ISO 7010:2011/Amd 189, Varselskylt P044 - Förbjudet att anvädna glasögon med sändare/mottagare
ISO 7010:2011/Amd 190, Varselskylt F007 - Brandskyddsdörr
ISO 7010:2011/Amd 191, Varselskylt M050 - Avstigning vänster sida på kälken
ISO 7010:2011/Amd 192, Varselskylt M051 - Avstigning höger sida på kälken
ISO 7010:2011/Amd 193, Varselskylt M052 - Håll avstånd mellan käkarna
ISO 7010:2011/Amd 195, Varselskylt P046 - Luta inte dig ut från kälken
ISO 7010:2011/Amd 196, Varselskylt P047 - Krocka inte med andra kälkar
ISO 7010:2011/Amd 197, Varselskylt W042 - Varning för ljusbåge
ISO 7010:2011/Amd 198, Varselskylt P043 - Ej tillträde för berusade personer
ISO 22578, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Natural disaster safety way guidance system
ISO 7001 PI CF 021pr Dance hall , PI CF 021pr Dance hall
ISO 7001 PI PF 077pr Drinking water fountain, PI PF 077pr Drinking water fountain
ISO 7001 PI PF 078pr Elevator for goods, PI PF 078pr Elevator for goods
ISO 7001 PI PF 079pr Men's changing room, PI PF 079pr Men's changing room
ISO 7001 PI PF 080pr Over pass, PI PF 080pr Over pass
ISO 7001 PI PF 081pr Women's changing room, PI PF 081pr Women's changing room
ISO 7010:2011/Amd 239, Safety sign E026: Emergency exit for people unable to walk or with walking impairment (left)
ISO 7001:2007/Amd 101, PI CF 021: Dance hall or ballroom
ISO 7001:2007/Amd 102, PI PF 077 Drinking water fountain
ISO 7001:2007/Amd 103, PI PF 078 Elevator or lift for goods
ISO 7001:2007/Amd 104, PI PF 079 Men's changing room
ISO 7001:2007/Amd 105, PI PF 080 Pedestrian overpass or footbridge
ISO 7001:2007/Amd 106, PI PF 081 Women's changing room
ISO 7010:2011/Amd 243, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 243: Varningsskylt E030: Nödutgång för personer med nedsatt/eller saknar gångförmåga
ISO 7010:2011/Amd 244, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 244 XXXXX
ISO 7010:2011/Amd 245, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 245 XXXXX
ISO 7010:2011/Amd 246, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 246 XXXXX
ISO 7010:2011/Amd 247, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 247 XXXXX
ISO 7010:2011/Amd 248, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 248 XXXXX
ISO 7010:2011/Amd 249, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 249 XXXXX
ISO 7001:2007/Amd 107, PI CF 022: Laundry service
ISO 7001:2007/Amd 108, PI PF 082: Recycling - Plastics
ISO 7001:2007/Amd 109, PI TF 044 Electric vehicle charging station
ISO 20560 -2, Safety information for the content of piping systems and tanks — Part 2: Tanks
ISO 28564-4, Vägledningssystem för allmänheten - Designprinciper och krav för beståndsdelar - Del 4: Riktlinjer för installation och utvärdering
ISO 7010:2019/Amd 107, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 107: Safety sign M055 : Keep out of reach of children
ISO 7010:2019/Amd 108, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 108: Safety sign E064 : First aid responder
ISO 7010:2019/Amd 109, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 109: Safety sign F017: Firefighter’s lift
ISO 7010:2019/Amd 110, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 110: Safety sign W071: Warning; Substance/mixture presenting a health hazard
ISO 7010:2019/Amd 111, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 111: Safety sign W072: Warning; Substance/mixture that can cause an environmental hazard
ISO 7010:2019/Amd 120, Safety sign E067 : Evacuation mattress
ISO 7010:2019/Amd 121, Safety sign E068 : Lifebuoy with light and smoke
ISO 7010:2019/Amd 122, Safety sign E069 : Person overboard call point
ISO 7010:2019/Amd 123, Safety sign F019 : Unconnected fire hose
ISO 7010:2019/Amd 112, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 112: Safety sign F018: Fire alarm flashing light
ISO 7010:2019/Amd 113, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 113: Safety sign M059: Wear laboratory coat
ISO 7010:2019/Amd 114, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 114: Safety sign W073: Warning; Large scale fire zone
ISO 7010:2019/Amd 115, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 115: Safety sign W074: Warning; Tornado zone
ISO 7010:2019/Amd 116, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 116: Safety sign W075: Warning; Active volcano zone
ISO 7010:2019/Amd 117, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 117: Safety sign W076: Warning; Debris flow zone
ISO 7010:2019/Amd 118, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 118: Safety sign W077: Warning; Flood zone
ISO 7010:2019/Amd 119, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 119: Safety sign W078: Warning; Landslide zone
SS 30600, Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla
ISO 7001, Grafiska symboler - Publika informationssymboler
ISO 7010:2019/Amd 124, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 124: Safety sign M056 : Ventilate before and during entering
ISO 7010:2019/Amd 125, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 125: Safety sign M057 : Ensure continuous ventilation
ISO 7010:2019/Amd 126, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 126: Safety sign M058 : Entry only with supervisor outside
Visa fler Visa färre
Utgivet 28 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Autism- & Aspergerförbundet, STOCKHOLM
DHR, FARSTA
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Katharina Hagerfors,
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Riksförbundet för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, SOLNA
Specialpedagogiska Skolmyndighetens Konsulentkontor, UMEÅ
Västra Götalandsregionen Regionens Hus, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 145, Graphical symbols
ISO/TC 145/SC 1, Public information symbols
ISO/TC 145/SC 1/WG 4, Public information symbols (Revision of ISO 7001)
ISO/TC 145/SC 1/WG 5, Public information guidance systems
ISO/TC 145/SC 2, Safety identification, signs, shapes, symbols and colours
ISO/TC 145/SC 2/WG 1, Safety identification, shapes, symbols and colours
ISO/TC 145/SC 2/WG 7, Natural disaster safety way guidance system
ISO/TC 145/SC 3, Graphical symbols for use on equipment
ISO/TC 145/SC 3/WG 1, Coordination and registration of graphical symbols for use on equipment
ISO/TC 145/WG 7, Testing of the usability of graphical symbols
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Grafiska symboler (01.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standard för grafiska symboler

SIS standard med publika informationssymboler har uppdaterats 2018. Totalt tillkommer nu 19 nya symboler. Symbolerna kan köpas styckvis inklusive standarden.

Kalender

2021
juni
ons
23
Zoom: Möte med SIS/TK 493
13:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se