Standardutveckling · SIS/TK 493

Grafiska symboler

Användande av enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället tillgängliga för alla människor. I Sverige, Europa och även globalt pågår arbete inom standardiseringen som syftar till att förbättra och skapa publika informationssymboler för ökad tillgänglighet.

De internationella grafiska symbolerna finns att se på länken nedan:
https://www.iso.org/obp/ui

De nationella symbolerna kan ni se nedan under rubriken Nationella grafiska symboler.

Alla symboler kan köpas via sis.se

 

Mer information om kommitténs arbete:

Nationella grafiska symboler Förhandsgranska
Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Webinar
Arbetar nu med 26 standarder
ISO 7010-41, Maintenance of ISO 7010 - 41 New Safety Sign Proposals (SC 2 N 1061)
ISO 7010, Maintenance of ISO 7010 - New Safety Sign Proposals (1071)
ISO 7010 exit - wheelchair, Maintenance of ISO 7010 - New Safety Sign Proposal (emergency exit - walking impairment) (ISO/TC 145/SC 2 N 1136)
ISO 7010:2019/Amd 112, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 112: Safety sign F018: Fire alarm flashing light
ISO 7010:2019/Amd 113, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 113: Safety sign M059: Wear laboratory coat
ISO 7010:2019/Amd 114, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 114: Safety sign W073: Warning; Large scale fire zone
ISO 7010:2019/Amd 115, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 115: Safety sign W074: Warning; Tornado zone
ISO 7010:2019/Amd 116, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 116: Safety sign W075: Warning; Active volcano zone
ISO 7010:2019/Amd 117, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 117: Safety sign W076: Warning; Debris flow zone
ISO 7010:2019/Amd 118, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 118: Safety sign W077: Warning; Flood zone
ISO 7010:2019/Amd 119, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 119: Safety sign W078: Warning; Landslide zone
ISO 7010:2019/Amd 124, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 124: Safety sign M056 : Ventilate before and during entering
ISO 7010:2019/Amd 125, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 125: Safety sign M057 : Ensure continuous ventilation
ISO 7010:2019/Amd 126, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 126: Safety sign M058 : Entry only with supervisor outside
ISO 7010:2019/Amd 127, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 127: Safety sign P074 : Child seat installation prohibited
SS 30600:2015/T4, Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/Tillägg 4
ISO 7010:2019/Amd 128, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 128: Safety sign E065 : Natural disaster outdoor refuge area
ISO 7010:2019/Amd 129, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 129: Safety sign E070 : Evacuation lift for people unable to use stairs
ISO 7010:2019/Amd 130, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 130: Safety sign M060: Hold the trolley handle
ISO 7010:2019/Amd 131, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 131: Safety sign P073 : Do not shut lid when burners are operating
ISO 7010:2019/Amd 132, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 132: Safety sign P075: Do not stare at light source
ISO 22578-2, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Measurement of photopic luminance of phosphorescent components used in a natural disaster safety way guidance system
ISO 7010:2019/Amd 133, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 133: Safety sign W079 : Warning; Hot content
ISO 7010:2019/Amd 134, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 133: Safety sign W079 : Warning; Hot content
ISO 20560-1, Säkerhetsinformation för innehållet i rörsystem och tankar - Del 1: Rörsystem
ISO 3864-3, Grafiska symboler - Varselmärkning och varselskyltar - Del 3: Utformning av grafiska symboler för användning av säkerhetsskyltar
Visa fler Visa färre
Utgivet 36 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Autism- & Aspergerförbundet, Stockholm
Begripsam AB, Stockholm
DHR, Farsta
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Katharina Hagerfors,
Specialpedagogiska Skolmyndighetens Konsulentkontor, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 145, Graphical symbols
ISO/TC 145/SC 1, Public information symbols, signs and guidance system
ISO/TC 145/SC 1/WG 4, Public information symbols (Revision of ISO 7001)
ISO/TC 145/SC 1/WG 5, Public information guidance systems
ISO/TC 145/SC 2, Safety identification, signs, shapes, symbols and colours
ISO/TC 145/SC 2/WG 1, Safety identification, shapes, symbols and colours
ISO/TC 145/SC 2/WG 7, Natural disaster safety way guidance system
ISO/TC 145/SC 3, Graphical symbols for use on equipment
ISO/TC 145/SC 3/WG 1, Coordination and registration of graphical symbols for use on equipment
ISO/TC 145/WG 7, Testing of the usability of graphical symbols
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Grafiska symboler (01.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standard för grafiska symboler

SIS standard med publika informationssymboler har uppdaterats 2018. Totalt tillkommer nu 19 nya symboler. Symbolerna kan köpas styckvis inklusive standarden.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se