Standardutveckling · SIS/TK 493

Grafiska symboler

Användande av enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället tillgängliga för alla människor. I Sverige, Europa och även globalt pågår arbete inom standardiseringen som syftar till att förbättra och skapa publika informationssymboler för ökad tillgänglighet.

De internationella grafiska symbolerna finns att se/köpa på länken nedan:
https://www.iso.org/obp/ui

De nationella symbolerna kan ni se nedan under rubriken Grafiska symboler.

Alla symboler kan köpas via sis.se

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar samhället och tillgänglighet för alla människor. Ett arbete som skapar fri rörlighet av service mellan länder, vilket underlättar för människor i en allt mer global värld.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, landsting eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standarder och hur man kan förbättra tillgängligheten i samhället. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.


SIS webinar från den 27 januari 2021 då SIS kommitté för grafiska symboler berättar om vikten att ha standardiserade symboler. Om anpassningen till digitala och alltmer globala behov.


 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 29 standarder
ISO 7010-41, Maintenance of ISO 7010 - 41 New Safety Sign Proposals (SC 2 N 1061)
ISO 7010, Maintenance of ISO 7010 - New Safety Sign Proposals (1071)
ISO 7010 exit - wheelchair, Maintenance of ISO 7010 - New Safety Sign Proposal (emergency exit - walking impairment) (ISO/TC 145/SC 2 N 1136)
ISO 20560-2, Safety information for the content of piping systems and tanks — Part 2: Tanks
ISO 28564-4, Vägledningssystem för allmänheten - Designprinciper och krav för beståndsdelar - Del 4: Riktlinjer för installation och utvärdering
ISO 7010:2019/Amd 112, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 112: Safety sign F018: Fire alarm flashing light
ISO 7010:2019/Amd 113, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 113: Safety sign M059: Wear laboratory coat
ISO 7010:2019/Amd 114, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 114: Safety sign W073: Warning; Large scale fire zone
ISO 7010:2019/Amd 115, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 115: Safety sign W074: Warning; Tornado zone
ISO 7010:2019/Amd 116, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 116: Safety sign W075: Warning; Active volcano zone
ISO 7010:2019/Amd 117, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 117: Safety sign W076: Warning; Debris flow zone
ISO 7010:2019/Amd 118, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 118: Safety sign W077: Warning; Flood zone
ISO 7010:2019/Amd 119, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 119: Safety sign W078: Warning; Landslide zone
SS 30600, Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla
ISO 7001, Grafiska symboler - Publika informationssymboler (ISO 7001, IDT)
ISO 7010:2019/Amd 124, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 124: Safety sign M056 : Ventilate before and during entering
ISO 7010:2019/Amd 125, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 125: Safety sign M057 : Ensure continuous ventilation
ISO 7010:2019/Amd 126, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 126: Safety sign M058 : Entry only with supervisor outside
ISO 7010:2019/Amd 127, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 127: Safety sign P074 : Child seat installation prohibited
SS 30600:2015/T4, Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/Tillägg 4
ISO 7010:2019/Amd 128, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 128: Safety sign E065 : Natural disaster outdoor refuge area
ISO 7010:2019/Amd 129, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 129: Safety sign E070 : Evacuation lift for people unable to use stairs
ISO 7010:2019/Amd 130, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 130: Safety sign M060: Hold the trolley handle
ISO 7010:2019/Amd 131, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 131: Safety sign P073 : Do not shut lid when burners are operating
ISO 7010:2019/Amd 131, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 132: Safety sign P075: Do not stare at light source
ISO 22578-2, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Measurement of photopic luminance of phosphorescent components used in a natural disaster safety way guidance system
EN ISO 7010:2020/A4, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 4
EN ISO 7010:2020/A5, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 5
EN ISO 7010:2020/A6, Grafiska symboler - Varselfärger och varselskyltar - Registrerade varselsignaler - Tillägg 6
Visa fler Visa färre
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Autism- & Aspergerförbundet, STOCKHOLM
DHR, FARSTA
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Föreningen Begripsam, Stockholm
Katharina Hagerfors,
Specialpedagogiska Skolmyndighetens Konsulentkontor, UMEÅ
Västra Götalandsregionen Regionens Hus, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 145, Graphical symbols
ISO/TC 145/SC 1, Public information symbols
ISO/TC 145/SC 1/WG 4, Public information symbols (Revision of ISO 7001)
ISO/TC 145/SC 1/WG 5, Public information guidance systems
ISO/TC 145/SC 2, Safety identification, signs, shapes, symbols and colours
ISO/TC 145/SC 2/WG 1, Safety identification, shapes, symbols and colours
ISO/TC 145/SC 2/WG 7, Natural disaster safety way guidance system
ISO/TC 145/SC 3, Graphical symbols for use on equipment
ISO/TC 145/SC 3/WG 1, Coordination and registration of graphical symbols for use on equipment
ISO/TC 145/WG 7, Testing of the usability of graphical symbols
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Grafiska symboler (01.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standard för grafiska symboler

SIS standard med publika informationssymboler har uppdaterats 2018. Totalt tillkommer nu 19 nya symboler. Symbolerna kan köpas styckvis inklusive standarden.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se