Standard Svensk standard · SS-ISO 22727:2008

Grafiska symboler - Design och formgivning av publika informationssymboler - Krav (ISO 22727:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22727:2008

Grafiska symboler - Design och formgivning av publika informationssymboler - Krav (ISO 22727:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar kraven för design och formgivning av publika informationssymbo-ler. Den specificerar kraven för formgivning av publika informationssymboler vid ansökning om registrering som godkända publika informationssymboler, användning av linjebredd, användning av grafiska symbolele-ment och hur negation markeras. Den specificerar även de mallar som ska användas vid formgivning av publika informationssymboler. Den är ämnad att användas av alla som är involverade i beställning, design och formgivning av publika in-formationssymboler. Denna internationella standard kan inte tillämpas på säkerhetsskyltar, inklusive skyltar för brandsäkerhet, eller trafikskyltar som används på allmän väg. Exempel visas endast i illustrerande syften och utgör inte krav för specifika publika informationssymboler. ANM. 1 Säkerhetsskyltar, inklusive skyltar för brandsäkerhet, bevakas av ISO 7010. ANM. 2 Existerande publika informationssymboler specificeras i ISO 7001. ANM. 3 Illustrationerna i denna internationella standard visas så korrekt som möjligt inom tryckprocessens begränsningar. ANM. 4 Rekommendationer gällande färg och filformat anges i bilaga A, kompletterande riktlinjer för formgivning anges i bilaga B, bilaga C samt bilaga D och en kontrollista för formgivare anges i bilaga E.

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22727:2008

Grafiska symboler - Design och formgivning av publika informationssymboler - Krav (ISO 22727:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Creation and design of public information symbols - Requirements (ISO 22727:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-68149

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-10

Antal sidor: 68