Standard Swedish standard · SS-ISO 22727:2008

Graphical symbols - Creation and design of public information symbols - Requirements (ISO 22727:2007, IDT)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar kraven för design och formgivning av publika informationssymbo-ler. Den specificerar kraven för formgivning av publika informationssymboler vid ansökning om registrering som godkända publika informationssymboler, användning av linjebredd, användning av grafiska symbolele-ment och hur negation markeras. Den specificerar även de mallar som ska användas vid formgivning av publika informationssymboler.

Den är ämnad att användas av alla som är involverade i beställning, design och formgivning av publika in-formationssymboler.

Denna internationella standard kan inte tillämpas på säkerhetsskyltar, inklusive skyltar för brandsäkerhet, eller trafikskyltar som används på allmän väg.

Exempel visas endast i illustrerande syften och utgör inte krav för specifika publika informationssymboler.

ANM. 1 Säkerhetsskyltar, inklusive skyltar för brandsäkerhet, bevakas av ISO 7010.
ANM. 2 Existerande publika informationssymboler specificeras i ISO 7001.
ANM. 3 Illustrationerna i denna internationella standard visas så korrekt som möjligt inom tryckprocessens begränsningar.
ANM. 4 Rekommendationer gällande färg och filformat anges i bilaga A, kompletterande riktlinjer för formgivning anges i bilaga B, bilaga C samt bilaga D och en kontrollista för formgivare anges i bilaga E.

Subjects

Public information symbols. Signs. Plates. Labels (01.080.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-68149

Edition: 1

Approved: 11/10/2008

No of pages: 68