Standard Svensk standard · SS-ISO 7001:2007/Amd 3:2016

Grafiska symboler - Publika informationssymboler - Tillägg 3 (ISO 7001:2007/Amd 3:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7001:2007/Amd 3:2016

Grafiska symboler - Publika informationssymboler - Tillägg 3 (ISO 7001:2007/Amd 3:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar grafiska symboler för publika informationssyften. Denna internationella standard är allmänt tillämpbar för publika informationssymboler på alla platser dit allmänheten har tillgång. Detta är dock inte tillämpbart på säkerhetsskyltar eller på de sektorer som är reglerade vilka kan skilja sig med hänseende på vissa punkter i denna internationella standard (t.ex. trafikskyltar på allmän väg). Denna internationella standard specificerar symbolernas original som kan skalförändras för reproduktions- och tillämpningssyften. Symbolerna kan användas tillsammans med text för att förbättra förståelsen.

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7001:2007/Amd 3:2016

Grafiska symboler - Publika informationssymboler - Tillägg 3 (ISO 7001:2007/Amd 3:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 3 (ISO 7001:2007/Amd 3:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022098

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-19

Antal sidor: 40

Tillägg till: SS-ISO 7001:2008