Standard Svensk standard · SS-ISO 7001:2007/Amd 3:2016

Grafiska symboler - Publika informationssymboler - Tillägg 3 (ISO 7001:2007/Amd 3:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard specificerar grafiska symboler för publika informationssyften.

Denna internationella standard är allmänt tillämpbar för publika informationssymboler på alla platser dit allmänheten har tillgång. Detta är dock inte tillämpbart på säkerhetsskyltar eller på de sektorer som är reglerade vilka kan skilja sig med hänseende på vissa punkter i denna internationella standard (t.ex. trafikskyltar på allmän väg).

Denna internationella standard specificerar symbolernas original som kan skalförändras för reproduktions- och tillämpningssyften.

Symbolerna kan användas tillsammans med text för att förbättra förståelsen.

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Public information symbols - Amendment 3 (ISO 7001:2007/Amd 3:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022098

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-19

Antal sidor: 40

Tillägg till: SS-ISO 7001:2008