Standard Svensk standard · SS-ISO 7000:2019

Grafiska symboler för användning på maskiner och utrustningar - Registrerade symboler (ISO 7000:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
The complete product is available at the following URL. Please copy the link below in your browser: https://www.iso.org/obp

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10) Speciell utrustning (01.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols (ISO 7000:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80016725

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-10-01

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 7000:2015