Standard Svensk standard · SS-ISO 3864-3:2016

Grafiska symboler - Varselmärkning och varselskyltar - Del 3: Utformning av grafiska symboler för användning av säkerhetsskyltar (ISO 3864-3:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 3864 gives principles, criteria and guidance for the design of graphical symbols for use in safety signs as defned in ISO 3864-1, and for the safety sign element of product safety labels as defned in ISO 3864-2.

Ämnesområden

Allmänt (01.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs (ISO 3864-3:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-8019463

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-14

Antal sidor: 44