Standard Svensk standard · SS 900001

Färgsymboler för siffror

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt (01.080.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Colour code for numerals

Artikelnummer: STD-7438

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-04-01

Antal sidor: 7