Standard Svensk standard · SS-ISO 80416-4:2016

Principer för grafiska symboler för användning på utrustning - Del 4: Riktlinjer för anpassning av grafiska symboler för användning på skärmar (ikoner) (ISO 80416-4:2005, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 80416 provides guidelines for the adaptation of graphical symbols for use on screens and displays (icons) on a wide range of equipment, such as electrotechnical equipment, photocopiers, vehicle dashboards and home appliances. It also provides principles for maintaining the fidelity of icons to the original graphical symbols.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 4: Guidelines for the adaptation of graphical symbols for use on screens and displays (icons) (ISO 80416-4:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-8020258

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-28

Antal sidor: 32