Standard Svensk standard · SS 30600:2015/T3:2020

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/ Tillägg 3

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 30600:2015/T3:2020

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/ Tillägg 3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard innehåller publika informationssymboler som kompletterar de symboler som finns i SS-ISO 7001. Symbolerna i denna standard är utvecklade enligt konceptet Design för Alla. Standarden presenterar ytterligare symboler i de sex befintliga kategorierna i SS-ISO 7001 samt ytterligare en kategori Tillgänglighet. ISO 7001 har följande sex kategorier; Offentliga inrättningar, Transportinrättningar, Turism, Kultur och kulturarv, Sport och friluftsliv, Kommersiella inrättningar, Allmänhetens beteende.

De grafiska symbolerna i denna standard avser att underlätta ickeverbal information exempelvis i broschyrer och på orienteringskartor samt i byggnader och på andra platser som används av allmänheten. Grafiska symboler kan användas tillsammans med eller i stället för text. Sammanhanget bidrar till förståelse.

Ämnesområden

Allmänt (01.080.01) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 30600:2015/T3:2020

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/ Tillägg 3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Public information symbols for increased accessibility using the concept Design for All/ Amd 3

Artikelnummer: STD-80019544

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-05

Antal sidor: 36

Tillägg till: SS 30600:2015