Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-603:2013

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 603: Nominella egenskaper hos beröringsfria (fasskiftande interferensmikroskopi-) instrument (ISO 25178-603:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 describes the metrological characteristics of phase-shifting interferometric (PSI) profile and areal surface texture measuring microscopes.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 603: Nominal characteristics of non-contact (phase-shifting interferometric microscopy) instruments (ISO 25178-603:2013)

Artikelnummer: STD-99581

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-03

Antal sidor: 44