Standard Svensk standard · SS-ISO 5456-3

Ritregler - Projektionsmetoder - Del 3: Axonometrisk projektion

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Projection methods - Part 3:Axonometric representations

Artikelnummer: STD-19529

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-11-08

Antal sidor: 20