Standard Svensk standard · SS-EN 9300-015:2013

Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 015: Reference process description ''Removal''

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides a detailed description for the recommended process of deletion of the AIP, within the archive as overviewed in EN 9300-010.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 015: Reference process description ''Removal''

Artikelnummer: STD-88952

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-03

Antal sidor: 24