Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1938-2:2017

Geometriska Produktspecifikationer (GPS) - Mätdon - Del 2: Referensmätdon (ISO 1938-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 1938-2:2017 specifies the most important metrological and design characteristics of reference disk gauges. ISO 1938-2:2017 covers linear sizes of the gauge up to 500 mm.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10) Mätinstrument (17.040.30) Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 2: Reference disk gauges (ISO 1938-2:2017)

Artikelnummer: STD-8025065

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SMS 2399 , SMS 2778 , SS 502