Standard Svensk standard · SS 2420

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna T6 t o m T8

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes T6 to T8

Artikelnummer: STD-4994

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 3