Standard Svensk standard · SS-ISO 6410-1

Ritningsregler - Gängor och gängade objekt - Del 1: Allmänna principer

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Metriska gängor (21.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1: General conventions

Artikelnummer: STD-13953

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-29

Antal sidor: 18

Ersätter: SS-ISO 6410