Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2538-2:2014

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kilar - Del 2: Angivning av mått och toleranser (ISO 2538-2:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 2538 specifies methods for the dimensioning and tolerancing of wedges.

NOTE For simplicity, only truncated wedges have been represented in this part of ISO 2538; however, this document can be applied to any type of wedge.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 2: Dimensioning and tolerancing (ISO 2538-2:2014)

Artikelnummer: STD-102863

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-07

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 2538 , SS-ISO 2538