Standard Svensk standard · SS 2402

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna B9 t o m B13

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes B9 to B13

Artikelnummer: STD-4976

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 4