Standard Svensk standard · SS 2447

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för axeltolkar för ISO-toleranserna p6och p7

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for shafts p6 and p7

Artikelnummer: STD-5020

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 2