Standard Svensk standard · SS-ISO 6410-2

Ritningsregler - Gängor och gängade objekt - Del 2: Gänginsatser

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Gängor (21.040)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 2: Screw thread inserts

Artikelnummer: STD-13954

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-29

Antal sidor: 14