Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-5:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 5: Osäkerhet i test indikerar mätning (ISO 14253-5:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14253 specifies how to evaluate the measurement uncertainty of the test values obtained when testing GPS indicating measuring instruments, to be used in a decision rule for proving conformance or non-conformance with specifications of that indicating measuring instruments.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 5: Uncertainty in verification testing of indicating measuring instruments (ISO 14253-5:2015)

Artikelnummer: STD-8016285

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-21

Antal sidor: 32