Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17450-4:2018

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Generella begrepp - Del 4: Geometriska karaktäristika för att fastställa form-, riktning-, läge- och kastavvikelse (ISO 17450-4:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17450-4:2017 specifies general rules for quantifying GPS deviations for individual GPS characteristics. NOTE GPS deviations can be local or global. A GPS characteristic defined from local GPS deviations is a parameter that transforms the set of local deviations into a global characteristic using a quantifying function (for more details, see Table 1).

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10) Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Basic concepts - Part 4: Geometrical characteristics for quantifying GPS deviations (ISO 17450-4:2017)

Artikelnummer: STD-80001158

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 28