Standard Svensk standard · SS 1876

Kugg- och snäckväxlar - Koniska kugghjul - Ritningsdata

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Bevel gears - Drawing indications

Artikelnummer: STD-19296

Utgåva: 4

Fastställd: 1996-10-18

Antal sidor: 8

Ersätter: SMS 1876