Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-49:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 49: Morfologiska profilfilter: Skalrumsförfaranden (ISO 16610-49:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies morphological scale space techniques. The basic terminology for scale space techniques is given together with their usage.

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 49: Morphological profile filters: Scale space techniques (ISO 16610-49:2015)

Artikelnummer: STD-8014453

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-49:2008