Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2538-1:2014

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kilar - Del 1: Prismavinklar och prismaciteter (ISO 2538-1:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies terms and definitions for wedges, three series of wedge angles from 120° to 0° 30' and a series of wedge slopes from 1:10 to 1:500, for general mechanical engineering purposes.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 1: Series of angles and slopes (ISO 2538-1:2014)

Artikelnummer: STD-102860

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 2538 , SS-ISO 2538