Standard Svensk standard · SS-ISO 14084-2:2015

Processcheman för kraftverk - Del 2: Grafiska symboler (ISO 14084-2:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14084 specifies graphical symbols for process diagrams for power plants and guidelines for creation of new graphical symbol examples.

This part of ISO 14084 is a collective application standard of the ISO 14617-series.

Graphical symbols for fluid power diagrams can be found in ISO 1219-1.

Graphical symbols for electrotechnical diagrams can be found in IEC 60617.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Process diagrams for power plants - Part 2: Graphical symbols (ISO 14084-2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016817

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-20

Antal sidor: 76