Standard Svensk standard · SS 2646

Mätdon - Planskivor - Gjutjärn och sten - Noggrannhetsgrad00

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: Surface plates - Cast iron and granite - Grade ofaccuracy 00

Artikelnummer: STD-13914

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 2