Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-22:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 22: Linjära profilfilter: Splinesfilter (ISO 16610-22:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies spline filters for the filtration of profiles. It specifies in particular how to separate the long and short wave component of a profile

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 22: Linear profile filters: Spline filters (ISO 16610-22:2015)

Artikelnummer: STD-8014852

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-12

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-22:2008