Standard Svensk standard · SS 2425

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna Z7 t o m Z9

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes Z7 to Z9

Artikelnummer: STD-4999

Utgåva: 3

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 4