Standard Svensk standard · SS 2411

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna H6 t o m H16

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes H6 to H16

Artikelnummer: STD-4985

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 5