Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-607:2019

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 607: Nominella egenskaper hos beröringsfria (konfocalmikroskop) instrument (ISO 25178-607:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document describes the influence quantities and instrument characteristics of confocal microscopy systems for areal measurement of surface topography. Because surface profiles can be extracted from surface topography images, the methods described in this document can be applied to profiling measurements as well.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 607: Nominal characteristics of non-contact (confocal microscopy) instrumentss (ISO 25178-607:2019)

Artikelnummer: STD-80011315

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-16

Antal sidor: 36