Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12780-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Rakhet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12780-2:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12780 specifies the complete specification operator for straightness of integral features only and covers complete straightness profiles only, i.e. geometrical characteristics of features of type line.

NOTE Straightness of an extracted median line of a cylinder is defined in ISO 12180-1.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 2: Specification operators (ISO 12780-2:2011)

Artikelnummer: STD-77650

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-ISO/TS 12780-2:2005