Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-606:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 606: Nominella egenskaper hos beröringsfria (fokusvariations-) instrument (ISO 25178-606:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines the metrological characteristics of a particular non-contact method measuring surface texture using a focus variation (FV) sensor.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 606: Nominal characteristics of non-contact (focus variation) instruments (ISO 25178-606:2015)

Artikelnummer: STD-8014638

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 40