Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13385-1:2019

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Del 1: Skjutmått - Utformning och metrologiska krav (ISO 13385-1:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document provides the most important design and metrological characteristics of callipers — with analogue indication: vernier scale or circular scale (dial), and — with digital indication: digital display.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (ISO 13385-1:2019)

Artikelnummer: STD-80016643

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 13385-1:2011