Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-8:2013

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 8: Koordinatmätmaskiner med optiska längdsensorer (ISO 10360-8:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10360 specifies the acceptance tests for verifying the performance of a CMM used for measuring calibrated test lengths as stated by the manufacturer. The acceptance and reverification tests given in this part of ISO 10360 are applicable only to Cartesian CMMs with optical distance sensors.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 8: CMMs with optical distance sensors (ISO 10360-8:2013)

Artikelnummer: STD-100552

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-16

Antal sidor: 64