Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-31:2016

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 31: Robusta profilfilter: Gaussiska regressionsfilter (ISO 16610-31:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 16610-31:2016 specifies the characteristics of the discrete robust Gaussian regression filter for the evaluation of surface profiles with spike discontinuities such as deep valleys and high peaks.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters (ISO 16610-31:2016)

Artikelnummer: STD-8023971

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-12-08

Antal sidor: 28