Standard Svensk standard · SS-ISO 17599:2015

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna krav för skapande av digitala modeller för mekaniska produkter (ISO 17599:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17599:2015 specifies the requirements for the classification, composition, modelling, review, application, and management of digital mock-up. This International Standard for mechanical products is applicable to the building, management, review, and application of digital mock-up.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation (TPD) - General requirements of digital mock-up for mechanical products (ISO 17599:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8014780

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-02

Antal sidor: 40