Standard Svensk standard · SS 2458

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för axeltolkar för ISO-toleranserna zc7 t o m zc9

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for shafts zc7 to zc9

Artikelnummer: STD-5031

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 2