Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3952-1/A1:2005

Ritningsregler - Kinematik - Förenklad framställning - Del 1: Rättelse 1 (ISO 3952-1:1981/Amd 1:2002)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1: Amendment 1 (ISO 3952-1:1981/Amd 1:2002)

Artikelnummer: STD-39360

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-15

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN ISO 3952-1