Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3952-1

Ritningsregler - Kinematik - Förenklad framställning - Del 1 (ISO 3952-1:1981)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 3952-1/A1:2005

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1 (ISO 3952-1:1981)

Artikelnummer: STD-16236

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-02-10

Antal sidor: 24