Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13102:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning med digital display - Konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 13102:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13102:2012 specifies the most important design and metrological characteristics of electronic digital-indicator gauges.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Electronic digital-indicator gauge - Design and metrological characteristics (ISO 13102:2012)

Artikelnummer: STD-87320

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-29

Antal sidor: 28