Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-40:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 40: Morfologiska profilfilter: Grundläggande begrepp (ISO 16610-40:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 sets out the basic concepts and terminology for morphological operations and filters, including envelope filters.

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 40: Morphological profile filters: Basic concepts (ISO 16610-40:2015)

Artikelnummer: STD-8014454

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-40:2008