Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 16610-40:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 40: Morfologiska profilfilter: Grundläggande begrepp

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16610-40:2015
Omfattning
This part of ISO/TS 16610 sets out the basic concepts and terminology for morphological operations and filters, including envelope filters.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 40: Morphological profile filters: Basic concepts

Artikelnummer: STD-64199

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-11

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 16610-40:2015