Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6411

Ritregler - Förenklad ritning av dubbhål (ISO 6411:1982)

Status: Gällande

Omfattning
Defines the simplified representation of centre holes together with their designation. It is possible to use simplified representation of centre holes, especially when it is unnecessary to show the exact form and size and where the designation of standardized centre holes is enough for information.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Simplified representation ofcentre holes (ISO 6411:1982)

Artikelnummer: STD-21593

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-21

Antal sidor: 10