Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-3:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 3: Specifikationsoperatorer (ISO 25178-3:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 specifes the complete specifcation operator for surface texture (scale limited surfaces) by areal methods.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 3: Specification operators (ISO 25178-3:2012)

Artikelnummer: STD-86924

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-06

Antal sidor: 32